Mens en Maatschappij
 
(Advertentie)
Op deze website staan heel veel Griekse woorden die wij (aangepast) in Nederland gebruiken!

Je gaat een werkstuk maken over de Romeinen.

Je doet dit in tweetallen.

De vragen staan hier:  http://www.webkwestie.nl/romeinen/ 

Klik op infobronnen onder aan de pagina.

Open een Word bestand neem de vraag over en zoek het antwoord op in de tekst die je vindt door op het plaatje boven de vraag te klikken.

Maak alle vragen!

Zorg voor plaatjes

Maak een voorpagina en een inhoudsopgave

Gebruik 1 lettertype en maak een mooi verslag.

Eisen aan het werkstuk

I   Alle vragen zijn goed en duidelijk beantwoord.

II  Het is gemaakt met de computer en jullie hebben de plaatjes ook met de computer geknipt en geplakt.

  III  Indeling van het verslag is helder en duidelijk en creatief. (Goede zinnen, hoofdstukjes, verdeling, enz.)

IV  Alles ziet er netjes verzorgd uit.

 

Bij de beoordeling van het werkstuk kijken ik naar:

 

Onderdeel goed voldoende matig

verslag

100 punten

Alle vier de punten hierboven zijn helemaal goed uitgevoerd. Keurig gedaan. Grote klasse!!
 2 van de vier punten hierboven zijn niet helemaal goed uitgevoerd.

Zijn alle werkafspraken goed uitgevoerd?

3 (of 4) van de hierboven genoemde punten zijn niet of onvolledig uitgevoerd. Jammer dat jullie er niet wat meer aandacht aan hebben besteed.

 

 

 

Romeinen in ons land Vroeger en Zo
(Advertentie)
De wapens en de uitrusting van een Romeins legionair