Mens en Maatschappij
 
(Advertentie)
Amerika, Australië en Antarctica werden pas bekend nadat ontdekkingsreizigers ze in kaart hadden gebracht. Eén van die ontdekkers was Columbus, die in 1492 als eerste Europeaan Midden-Amerika aandeed.
Luther en de Hervorming Histoclips
Opstand in de Nederlanden Histoclips